• Renika Dekor
 • Kontaktujte nás: mobil: 0905 375 556 mail: renika@renikadekor.sk Po-Pia 9,00-17,00 hod
 • Môj profil
 • je prázdny
  za 0.00 €
 My
Renika Dekor

Nájdete tu všetko čo potrebujete k aranžovaniu a tvoreniu, k výrobe venčekov a dekorácií.... Tiež tu nájdete moju tvorbu, ktorou môžete urobiť radosť sebe alebo svojim blízkym, smútočnú floristiku a rôzne iné výrobky.


Novinky

V kategórii Dopredaj a Kvety sú niektoré druhy v zľave, neváhajte tam nazrieť :-)

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Mgr. Renáta Pastvová- Renika Dekor


 

I. Všeobecné obchodné podmienky VOP

 1. Obchodné podmienky sa riadia zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 2. Vymedzenie pojmov predávajúci a kupujúci:

Predávajúci- prevádzkovateľ internetového obchodu: www.renikadekor.sk:

Mgr. Renáta Pastvová

Stará Bystrica 422, 02304 Stará Bystrica

Slovenská republika
IČO: 47123311
DIČ: 1081462547
Tel.č. 0905 375 556
e-mail:
renca.pastvova@gmail.com

Zapísaný v živnostenskom registri: Okresný úrad Čadca, č. 520-25062. Nie som platcom DPH.
(ďalej len predávajúci)

 1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý ponúka.

 2. VOP bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a platia až do vydania nových VOP.


 

II.     Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Objednávkou sa rozumie elektronický formulár odoslaný predajcovi, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, cenu za dopravu  a celkovú cenu objednávky.

Prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú záväzné pre obidve strany.

 1. Potvrdenie o prijatí objednávky bude kupujúcemu poslané elektronickou poštou na jeho elektronickú adresu.

 2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 3. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť dohodnutú cenu a predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu.

 4. Kupujúci môže zrušiť objednávku ( telefonicky alebo mailom), ak táto ešte nebola odoslaná a predávajúci potvrdí zrušenie objednávky ( telefonicky alebo mailom).

Ak už bola suma za tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

 1. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. Kupujúcemu môže s jeho súhlasom ponúknuť iný tovar alebo mu vráti sumu v plnej výške, ak už bola uhradená.

Predávajúci má tiež právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, kupujúci prestal komunikovať a nedá sa s ním spojiť…) alebo ide o osoby, ktoré už v minulosti porušili kúpnu zmluvu, vrátane obchodných podmienok.

 1. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 2. Faktúra (daňový doklad) bude poslaná elektronicky na e-mail, ktorý kupujúci uviedol v objednávke. Všetky údaje, ktoré sú potrebné k platbe, budú oznámené e-mailom po spracovaní objednávky. Neuhradenie faktúry je tiež považované za porušenie obchodných podmienok.


 

III.     Cena tovaru a možnosti platby

 1. Všetky ceny, uvedené na www.renikadekor.sk sú vrátane DPH, sú v mene EUR a sú platné v čase odoslania objednávky.

 2. Kupujúci môže uhradiť platbu za tovar prevodom na účet predávajúceho- na základe faktúry, ktorá mu bola zaslaná na email ( prosím udávať aj variabilný symbol, ktorý je totožný s číslom faktúry) alebo na dobierku- pri prevzatí tovaru.

 3. K cene tovaru sa pripočítava aj cena poštovného- podľa taríf Slovenskej pošty, t.z. podľa hmotnosti a rozmerov balíka.

 4. K výslednej sume ( cena tovaru + poštovné alebo iný spôsob dopravy) po ukončení objednávky už nie sú pripočítané žiadne ďalšie poplatky. Objednávka je ukončená, ak sa kupujúci a predávajúci dohodli už aj na spôsobe dopravy a cene za dopravu alebo poštu.

 5. Platba je možná len v EUR.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu platby z Dobierka- Platba kuriérovi pri prevzatí, na Platba vopred v prípade, ak kupujúci v minulosti už porušil Kúpnu zmluvu a tovar na dobierku neprevzal. Táto skutočnosť bude kupujúcemu oznámená počas spracovania jeho objednávky.


 


 

IV.    Dodanie tovaru

 1. Miestom dodania tovaru je bydlisko (sídlo) alebo miesto, ktoré uviedol kupujúci vo svojej objednávke..

 2. Za tovar zodpovedá predávajúci až do okamihu jeho prevzatia kupujúcim alebo inou osobou, určenou kupujúcim.

 3. Tovar je dodaný jeho osobným prevzatím, prevzatím na pobočke Slovenskej pošty alebo od kuriéra Slovenskej pošty, prípadne jeho odovzdaním inou kuriérskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá doručovaním zásielok.

 4. Tovar dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim a cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

 5. Objednávky vybavujeme postupne, max do 3 pracovných dní, výnimočne sa doba vybavenia môže predĺžiť, najmä počas Vianoc, Veľkej Noci a pod, v menej záťažovom období sa objednávky vybavujú aj v kratšom čase. O odoslaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

Za prípadné zdržanie zásielky- na pošte alebo kuriérskou spoločnosťou- nie je predávajúci zodpovedný.

 1. Tovar sa balí do bežne používaných obalov ( papierové obaly, bublinková fólia, rôzna papierová a iná výplň....). Ak ide o krehký tovar ( sklo, porcelán, keramika....) kupujúci má možnosť zaplatiť si v rámci pošty službu „krehké“, aby sa s balíkom nakladalo zvlášť opatrne a tovar sa nepoškodil.

 2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade, že tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody. Ak bola suma za tovar už uhradená, vráti kupujúcemu sumu po odrátaní vzniknutej škody- napr. nákladov za dopravu.

 3. Objednávky posielame poštou- ako list, balík na poštu, na adresu, prvou triedou, doporučene, pričom ceny za poštovú prepravu sa riadia cenníkom Slovenskej pošty a záležia od veľkosti a hmotnosti balíka.

 4. Cena za poštovú prepravu bude vypočítaná dodatočne, pri spracovaní objednávky a oznámená kupujúcemu vopred, aby mal možnosť ju odsúhlasiť. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s cenou poštovného, objednávku má právo zrušiť.

 5. Kupujúci je povinný si balík pri preberaní skontrolovať, v prípade, že je poškodený, ho neprebrať, čím sa vyhneme zbytočným nákladom za prípadnú reklamáciu tovaru alebo iným problémom.


 

V.    Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru.

 1. Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1 oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote predávajúcemu odoslaný list o odstúpení od zmluvy.

 2. Nepoužitý a nepoškodený tovar, riadne zabalený v nepoškodenom obale, vráti na vlastné náklady spolu s vyplneným formulárom Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu na adresu:

Mgr. Renáta Pastvová- Renika Dekor, Stará Bystrica 422, 023 04 a taktiež zašle na mailovú adresu renika@renikadekor.sk

 1. Po prijatí vrátenej zásielky a kontrole tovaru, bude kupujúcemu vrátená suma za nepoškodený tovar, najneskôr do 14 dní od doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy. Peniaze budú vrátené na účet kupujúceho alebo na jeho adresu poštovou poukážkou, ale v tomto prípade bude suma znížená o 1 €- poplatok na pošte.

 2. Spotrebiteľ zodpovedá za poškodenie tovaru, ktoré vzniklo nesprávnou manipuláciou s tovarom.


 

VI.   Reklamácie a záručné podmienky

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

 2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o zakúpení (faktúra).

 3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku, nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo iným nesprávnym nakladaním s tovarom.

 4. Kupujúci má právo reklamovať aj tovar zakúpený v akcii, výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol tovar predávaný za zníženú cenu!

 5. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Taktiež je povinný zaslať aj popis chyby v Reklamačnom formulári.

 6. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie..


 

VII.   Alternatívne riešenie sporov

 1. Spokojnosť zákazníkov je pre nás dôležitá. Ak nie ste spokojný s vybavením objednávky alebo tovarom, prípadne našimi službami, napíšte nám na renca.pastvova@gmail.com

 2. Ak si myslíte, že sme mohli narušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 3. Subjektom určeným na mimosúdne riešenie sporu je Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky  www.mhsr.sk.

VIII.    Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti renikadekor.sk s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci v Zásadách spracovania ochrany osobných údajov.


 

IX.   Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

 2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu im porozumel.

 3. Tieto obchodné podmienky sú platné od 28.11.2023.

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.